Slide ПОГЛЕДНИ ВИДЕО     Slide Ирена Јакимовска
КОМФИ-АНГЕЛ - Прилеп
#SKILLS4FUTURE ПОГЛЕДНИ ВИДЕО     Кои се можности во постсредното образование и новите предизвици за регионални центри за средно образование?
Slide Бојана Бораниева
Бортас - Скопје
#SKILLS4FUTURE ПОГЛЕДНИ ВИДЕО     Мапирање на патот на дигиталната бизнис иднина во градежната индустрија: колку далеку може да одиме?
Slide Миле Миленковски
ОКИТЕКС - Скопје
#SKILLS4FUTURE ПОГЛЕДНИ ВИДЕО     Креирање на иновативно решение за идни бизнис можности во текстилната индустрија: блиска иднина или долготрајна фантазија?
Slide Мила Царовска
министерка за образование и наука
#SKILLS4FUTURE ПОГЛЕДНИ ВИДЕО     Современиот систем на стручно образование е тесно поврзан со бизнис заедницата
Slide Рејчел Галовеј
Амбасадорка на Обединетото кралство
#SKILLS4FUTURE ПОГЛЕДНИ ВИДЕО     Често велиме дека одново ќе градиме подобро. Tекстилниот и градежниот сектор може да ни бидат компас.
Slide Нарине Сахакјан
Постојана претставничка на УНДП
#SKILLS4FUTURE ПОГЛЕДНИ ВИДЕО     Развојот на вештините е многу важен во процесот на модернизација и дигитална трансформација на индустријата