Slide Shiko Videon     Slide Irena Jakimovska
KOMFI-ANGEL - Prilep
#SKILLS4FUTURE Shiko Videon     Cilat janë mundësitë për arsimin e mëparshëm dhe sfidat e reja për qendrat rajonale për shkollimin e mesëm?
Slide Bojana Boranieva
Bortas - Shkup
#SKILLS4FUTURE Shiko Videon     Hartimi i rrugës për biznesin dixhital të biznesit në industrinë e ndërtimit: sa larg mund të shkojmë?
Slide Mile Milenkovski
OKITEKS - Shkupi
#SKILLS4FUTURE Shiko Videon     Krijimi i një zgjidhjes inovative për mundësitë e ardhshme të biznesit në industrinë e tekstilit: ardhmëri e afërt apo fantazi afatgjatë?
Slide MILA CAROVSKA
MINISTRE E ARSIMI DHE SHKENCËS
#SKILLS4FUTURE ПОГЛЕДНИ ВИДЕО     Sistemi modern i arsimit profesional është i lidhur ngushtë me komunitetin e biznesit
Slide RACHEL GALLOWAY
AMBASADORJA BRITANIKE NË MAQEDONINË E VERIUT
#SKILLS4FUTURE Shiko Videon     Shpesh themi se mund të ndërtohojmë përsëri më mirë. Sektorët e tekstilit dhe ndërtimit mund të jenë busulla jonë.
Slide NARINE SAHAKYAN
PËRFAQËSUESI REZIDENT I UNDP-së NË MAQEDONINË E VERIUT
#SKILLS4FUTURE Shiko Videon     Zhvillimi i aftësive është thelbësor për të mbështetur modernizimin dhe transformimin digjital të industrive